OCZYSZCZALNIA AT6-AT50

Zalety oczyszczalni:

Ponadto!!!

Urządzenie można zmontować i uruchomić w ciągu 1 dnia roboczego. Parametry oczyszczania ścieków są uzyskiwane z chwilą uruchomienia urządzenia. Woda oczyszczona może zostać ponownie użyta jako woda techniczna.

Stosowana przez nas technologia biologicznego oczyszczania ścieków spełnia najwyższe wymagania ekologiczne.