PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA DELFIN PRO

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków z osadem czynnym niskoobciążonym można zastosować w każdych warunkach gruntowo-wodnych. Oczyszczalnia zajmuje bardzo małomiejsca -zapotrzebowanie terenu od 2,6-4 m2. W oczyszczalniach z osadem czynnym wszystkie procesy biologiczne realizowane są w jednym zbiorniku podzielonym na 3 komory. W poszczególnych segmentach zachodzi: oczyszczanie wstępne (komora wstępna), mieszanie i napowietrzanie (komora napowietrzania), sedymentacja i recylkulacja osadu do komory.

Oczyszczalnia Delfin Pro MBBR

PRZEZNACZENIE:

Ścieki bytowo-gospodarcze.

TECHNOLOGIA:

W przydomowych oczyszczalniach, najczęściej nierównomierność zrzutu ładunku zanieczyszczeń powoduje zakłócenie lub załamanie procesu oczyszczania. Oczyszczalnia Delfin Pro pracująca w oparciu o technologię MBBR ( z ang. Moving Bed Biofilm Reaktor ) wykazuje dużą wytrzymałość na nierównomierność zrzutu ścieków, umożliwiając tym samym wysoki stopień ich oczyszczenia. To swoista hybryda łącząca w sobie cechy osadu czynnego ze złożem zanurzonym i ruchomym (fluidalnym). Stożkowate dno wszystkich trzech komór ułatwia proces sedymentacji osadu wstępnego i nadmiernego, ułatwiając recylkulację osadu. Specjalny deflektor w osadniku wtórnym zapobiega niekontrolowanemu wynoszeniu osadu do odpływu.

Oczyszczalnia zużywa tylko 0,72kWh/d zapewniając tym samym prawidłową pracę oczyszczalni.