Przydomowa Oczyszczalnia NV Traidenis

Niezawodność oczyszczalni NV wynika z jej prostoty budowy. Oczyszczalnia to jedynie dwie komory i dmuchawa, natomiast brak  ruchomych elementów, skomplikowanej automatyki czynią ją  praktycznie bezobsługową, a konstrukcja w kształcie stożka czyni ją odporną na działanie sił wyporu wód gruntowych, dzięki czemu może być montowana w każdych warunkach gruntowo-wodnych.

JAKOŚĆ POTWIERDZONA 15-LETNIĄ GWARANCJĄ

Wysoka efektywność oczyszczalni NV wynika z połączenia dwóch najskuteczniejszych technologii, czyli osadu czynnego i złoża biologicznego. Jednoczesne zastosowanie obu wymienionych technologii pozwoliło wyeliminować ich słabe punkty oraz uzyskać najwyższy stopień oczyszczenia ścieków. Chcąc stworzyć oczyszczalnię o jak najmniejszej potrzebie ingerencji inwestora w jej funkcjonowanie, firma Traidenis zaprojektowała i wdrożyła typoszereg oczyszczalni NV. W ich budowie wyróżnia się jedynie dwie komory, wewnętrzną (komora napowietrzania) oraz zewnętrzną, pełniącą rolę osadnika wtórnego. Ścieki wpływają do komory wewnętrznej, gdzie są napowietrzane przez powietrze dostarczane za pomocą dmuchawy membranowej. Powietrze spełnia tu podwójną funkcję, dostarcza tlen mikroorganizmom umożliwiając im tym samym namnażanie się, a unoszące się ku górze pęcherzyki powietrza powodują mieszanie się ścieków. W komorze napowietrzania dzięki pracy osadu czynnego i złoża biologicznego następuje oczyszczanie ścieków, a opadające na dno cząsteczki stałe są ponownie podrywane ku górze przez powietrze. Z komory wewnętrznej osad czynny trafia do komory zewnętrznej (sadnika wtórnego), gdzie sedymentuje, a oczyszczone ścieki wypływają z oczyszczalni poprzez koryto z przelewem pilastym. Taka technologia umożliwia stabilne efekty i ciągłą pracę bez potrzeby ingerencji użytkownik.

  Niezawodność oczyszczalni NV wynika z  prostoty jej budowy. Dwie komory, brak automatyki sprawiają, że oczyszczalnie Traidenis są bezawaryjne i bezobsługowe. Niepotrzebny jest osadnik wstępny, gdzie dochodzi do beztlenowego podczyszczenia ścieków tzw. procesu gnilnego, który trwa 2-3 doby, a co za tym idzie z oczyszczalni Traidenis nie wydobywa się nieprzyjemny zapach. Brak również części mechanicznych znajdujących się w środku oczyszczalni takich jak, sterownik, który odpowiada za pracę, przewodzików, filtrów oraz pomp mamutowych, które odpowiedzialne są za recyrkulację ścieków między komorami, które wymagają częstego mycia i wymiany w razie uszkodzenia oraz  stałego nadzoru.

Typ NV-a

Urządzenie składa się z dwóch komór znajdujących się w jednym zbiorniku. Ścieki wpływające do urządzenia trafiają do wewnętrznej, środkowej komory, gdzie mieszają się za pomocą powietrza z osadem czynnym. Dla żywotności aktywnego osadu i podtrzymania recyrkulacji wewnętrznej oczyszczanych ścieków niezbędne jest sprężone powietrze. Powietrze jest dostarczane za pomocą dmuchawy.

Typ NV-m

Innowacyjne rozwiązanie inne niż wszystkie: Modyfikacja z workiem (airliftem)

Urządzenie typu NV-m różni się od NV-a tym, że posiada worek filtrujący zawieszony wewnątrz oczyszczalni ścieków. Worek wypełnia osad nadmierny, który można usunąć ze zbiornika oczyszczalni. Pozwala to na własną regulację wypróżniania worków i oszczędności z tytułu rezygnacji z wozu asenizacyjnego. Jest to doskonałe rozwiązanie dla domów z utrudnionym dojazdem, a zarazem sprawia, że jest to  najtańsza w eksploatacji biologiczna oczyszczalnia ścieków.

Zalety oczyszczalni przydomowych Traidenis